Onze werkwijze

Als een vis in het water op De Kweekvijver!

Onze school is dé kweekvijver waar het talent van uw kind tot volle ontwikkeling komt. Dat kan omdat wij staan voor kwaliteit. Om te kunnen excelleren in kwaliteit zijn onze drie hoofdpijlers: vertrouwen, verbinden en meesterschap.
 
De basis van elke groei ligt bij vertrouwen
De bouwstenen voor zelfvertrouwen zijn het veilig en geborgen voelen van het kind. Wij zijn van mening dat een kind zich beter ontwikkelt als het leert op een ontdekkende manier, onderzoekend, bewegend en samen met andere kinderen. Bovendien, omdat door de snelle technische ontwikkelingen nog niet bekend is wat de banen van de toekomst zijn, is het juist belangrijk om aandacht te geven aan de talenten en creatieve ontwikkeling van ieder kind.

Een hart voor kunst en cultuur
Naast de kernvakken taal, schrijven, lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur. Er is een samenwerking met Lijm-lab. Deze experts bieden beeldende vormingslessen aan die aansluiten bij de schoolbrede thema's. Aan het einde van deze lessen worden de processen en producten gepresenteerd; aan elkaar en aan de (groot)ouders.
Ook wordt aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van de leerling via Hallo Muziek. Vakdocenten bieden de onderbouw wekelijks zangles en leert ritmes aan. De midden-/bovenbouw krijgt instrumentles. Gedurende het jaar worden van de muzikale ontwikkelingen ook optredens georganiseerd voor de (groot)ouders. 

Wij zijn een vreedzame school
Wij werken niet alleen aan de ontwikkeling van kennis maar leren de kinderen om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken en hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen. Kortom, het ontwikkelen van de sociaal emotionele (rechter hersenhelft) ontwikkeling van het kind. Samenwerking, communicatie, gevoelens, conflicthantering, groepsvorming, verantwoordelijkheid en diversiteit zij hierin belangrijk maar ook de aandacht voor kunst en cultuur.
Lees hier meer over de vreedzame school.

Elke dag beter
Om te excelleren in de kwaliteit van de lessen, bepalen niet alleen de leerkrachten bij ons het beleid. Ook de kinderen en ouders zien wij als partner voor verbetering. We hebben een reflecterende houding en worden daardoor elke dag een stukje beter. Om de kwaliteit van de lessen te garanderen werken er bij ons vakdocenten voor muziek en bewegingsonderwijs.
Daarnaast zijn we lid van stichting leerKRACHT waarin wij dagelijks uitgedaagd worden de kwaliteit van de lessen te verbeteren en bijvoorbeeld administratieve rompslomp te verminderen. Zo is er meer tijd en aandacht voor dat wat écht belangrijk is.  
 
Aandacht is onze kracht
Op onze school gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. We vinden het belangrijk dat er voor elk kind passend werk is naar inhoud en hoeveelheid. We zijn een brede school en bieden elk kind de ruimte zijn/haar talenten te ontwikkelingen, binnen en buiten schooltijd. Na groep 8 zijn de kinderen klaargestoomd voor de maatschappij en staan ze ieder in hun eigen kracht. 

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan onze schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"