Home

Onze school in Oostzaan is dé kweekvijver voor het talent van uw kind. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan natuur, kunst en cultuur. Op onze Vreedzame School worden kinderen gehoord, gezien en maken we samen beslissingen. Maar bovenal, er heerst bij ons een fijne en vertrouwde sfeer.

Vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste voorwaarde voor groei

Verbinden

Ook al zijn we verschillend, met elkaar zorgen we voor elkaar

Meesterschap

Door continue ontwikkeling bereik je meesterschap

Ouders aan het woord

"Mijn kind voelt zich veilig en gaat met plezier naar school"

"Er zijn thema's waar de kinderen per periode mee bezig zijn en deze worden leuk opgebouwd en afgesloten."