TintelTuin

De peuterspeelszaal bevindt zich, net als de buitenschoolse opvang, onder het dak van onze school.
De samenwerking met TintelTuin en de leerkrachten van de onderbouw is intensief, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn. Dit vereenvoudigt de overgang van de peuteropvang naar de basisschool, de gewenning gaat sneller. We doen dit op de volgende wijze:
  • De peuteropvang doet mee aan de thema's die we op school voeren
  • De peuteropvang werkt ook met het kind-volgsysteem KIJK!
  • De peuters worden via een overgangsrapport overgedragen naar de basisschool
  • Alles leidsters zijn VVE gecertificeerd
Meer informatie over TintelTuin vindt u hier.

Leerkrachten aan het woord

"Ik ervaar mijn team als een samenwerkende en lerende groep mensen."

"Ik vind steun waar ik het nodig heb en kan samen met mijn collega's reflecteren. De sfeer onderling is fijn."