TintelTuin

De peuterspeelszaal bevindt zich, net als de buitenschoolse opvang, onder het dak van onze school.
De samenwerking met TintelTuin en de leerkrachten van de onderbouw is intensief, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn. Dit vereenvoudigt de overgang van de peuteropvang naar de basisschool, de gewenning gaat sneller. We doen dit op de volgende wijze:
  • De peuteropvang doet mee aan de thema's die we op school voeren
  • De peuteropvang werkt ook met het kind-volgsysteem KIJK!
  • De peuters worden via een overgangsrapport overgedragen naar de basisschool
  • Alles leidsters zijn VVE gecertificeerd
Meer informatie over TintelTuin vindt u hier.

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."