Uw kind, onze zorg

Obs De Kweekvijver is een school waarbij alle kinderen welkom zijn. Wij richten onze aandacht op het bieden van passend en uitdagend onderwijs. Dit gaat gepaard met het benoemen van passende (hoge) verwachtingen. En een uitdagende weektaak die past bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Het kan voorkomen dat een kind een specifiek onderwijsaanbod nodig heeft. Dit geven wij vorm door met elkaar (ouders, school, kind) in gesprek te gaan over wat u en wij zien, welke vragen of zorgen er zijn en welke mogelijkheden er worden gezien. Soms kan het betekenen dat er aanvullend onderzoek nodig is om tot het juiste ondersteuningsadvies te komen. 

In ons schoolondersteuningsprofiel is zichtbaar welke expertise op school aanwezig is, met welke externe expertise samenwerking plaats vindt en waar onze grenzen liggen. 
 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"