Hallo Muziek

Muzieklessen brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst van de leerlingen omdat we nog niet weten wat de banen van de toekomst zijn. Daarom
besteden we extra aandacht aan de muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we via Hallo Muziek. In de onderbouw krijgen de leerlingen wekelijks koorles en leren zij ritmes en noten zingen. De bovenbouw krijgt instrumentles.

De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren. 

Meer informatie over Hallo Muziek vindt u op de website.

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."