Onze resultaten

Wij vinden dat kinderen met plezier naar school moeten gaan, maar ook dat kinderen zo veel als mogelijk moeten leren. Daarom volgen wij de leerprestaties van kinderen. We volgen niet alleen de kinderen, we kijken ook twee keer per jaar naar onze eigen resultaten. Hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). Daarnaast is de uitstroom uit groep 8 ook een graadmeter voor de resultaten van de school, alhoewel daar voorzichtig mee omgegaan moet worden. De uitstroom kan per schooljaar erg verschillen. 

Toetsresultaten
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het observatiesysteem KIJK!.
Vanaf groep 3 nemen we systematisch toetsen af. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes en de CITO-toetsen. Deze toetsen en observaties geven een beeld van de resultaten van de kinderen op de gebieden technisch lezen, rekenen & wiskunde en spelling. Dit beeld wordt gevormd door na te gaan wat de gemiddelde resultaten zijn van de groepen en de school ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  In groep 8 de wordt tevens CITO eindtoets afgenomen.
Hier kunt u lezen welke resultaten wij met de eindtoets de afgelopen jaren hebben behaald.


Resultaten groep 8
De meeste kinderen van De Kweekvijver bezoeken de scholen voor voortgezet onderwijs in Zaandam. Bent u benieuwd naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd? Lees dat hier.

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek (1x per 4 jaar) getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Waardering leerlingen en ouders
Wij onderzoeken ongeveer 1x per vierjaar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Dit gebeurt middels een extern bureau. Daarnaast peilen we elk jaar de tevredenheid van onze leerlingen. Dit doen we door middel van een enquete Vensters. 
Het laatste onderzoek onder ouders en kinderen heeft de volgende informatie opgeleverd: 
Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,1! De kinderen voelen zich veilig, ook omdat er duidelijke regels zijn. Ook zijn ze blij met wat ze leren op school.
Ouders geven De Kweekvijver het rapportcijfer 7,6. Ook zij zijn tevreden over het veilige klimaat. Zij noemen de vakbekwaamheid van de leerkrachten als belangrijk aspect waarover zij zeer tevreden zijn.

Leerkrachten aan het woord

"Ik ervaar mijn team als een samenwerkende en lerende groep mensen."

"Ik vind steun waar ik het nodig heb en kan samen met mijn collega's reflecteren. De sfeer onderling is fijn."