Onze schooltijden

Continurooster
We werken op De Kweekvijver met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen alle dagen op school lunchen. Zij doen dit samen met de groepsleerkracht. We werken met het 5-gelijke schooldagenmodel. Dat betekent dat kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Deze schooltijden gelden ook voor de woensdag.

Vakanties en vrije dagen
Wij houden ons aan de landelijke regeling voor spreiding van vakanties en overleggen met andere basisscholen in Oostzaan over de vakantieperioden. Daarnaast plannen we vrije (mid)dagen voor de kinderen in verband met studiedagen.

Vakanties en studiedagen 2022-2023
Startgesprekken                    12 september 2022
Studiedag Opspoor                07 oktober 2022                        
Herfstvakantie                       15 oktober t/m 23 oktober 2022
Studiedag Kwaliteit                25 november 2022
Kerstvakantie                        24 december 2022 t/m 8 januari 2023                      
Studiedag Zelfevaluatie          14 februari 2023                           
Voorjaarsvakantie                  25 februari t/m 5 maart 2023
Studiemiddag Kwaliteit           15 maart 2023 vanaf 12.00 uur
Goede Vrijdag                        07 april 2023
2de Paasdag                          10 april 2023
Meivakantie                           22 april t/m 7 Mei 2023
Hemelvaartweekend               18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag                       29 mei 2023
Studiedag Zelfevaluatie           28 juni 2023
Studiedag Evaluatie 22/23       13 juli 2023
Zomervakantie                       21 Juli 12.00 uur t/m 03 september 2023

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"