Onze schooltijden

Continurooster
We werken op De Kweekvijver met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen alle dagen op school lunchen. Zij doen dit samen met de groepsleerkracht. We werken met het 5-gelijke schooldagenmodel. Dat betekent dat kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Deze schooltijden gelden ook voor de woensdag.

Vakanties en vrije dagen
Wij houden ons aan de landelijke regeling voor spreiding van vakanties en overleggen met andere basisscholen in Oostzaan over de vakantieperioden. Daarnaast plannen we vrije (mid)dagen voor de kinderen in verband met studiedagen.

Vakanties en studiedagen 2020-2021
Startgesprekken                    17 augustus 2020
Herfstvakantie                       10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie                        19 december t/m 3 januari 2021
Studiedag 1                           27 januari 2021
Voorjaarsvakantie                  20 februari t/m 28 februari 2021
Studiedag 2                           16 maart 2021
Meivakantie                           24 april t/m 9 Mei 2021
Hemelvaartweekend               13 en 14 mei 2021
Pinksterweekend                    22 mei t/m 24 mei 2021
Studiedag 3                           16 juni 2021
Studiedag 4                           09 juli 2021
Zomervakantie                       09 juli t/ 22 augustus 2021

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."