Onze schooltijden

Continurooster
We werken op De Kweekvijver met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen alle dagen op school lunchen. Zij doen dit samen met de groepsleerkracht. We werken met het 5-gelijke schooldagenmodel. Dat betekent dat kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Deze schooltijden gelden ook voor de woensdag.

Vakanties en vrije dagen
Wij houden ons aan de landelijke regeling voor spreiding van vakanties en overleggen met andere basisscholen in Oostzaan over de vakantieperioden. Daarnaast plannen we vrije (mid)dagen voor de kinderen in verband met studiedagen.

Vakanties en studiedagen 2023-2024
Herfstvakantie                       21 oktober t/m 29 oktober 2023
Studie 2 daagse                    30 en 31 oktober 2023
Studiedag                             11 december 2023                        
Kerstvakantie                        23 december 2023 t/m 7 januari 2024                    
Studiedag                             14 februari 2024                           
Voorjaarsvakantie                 17 februari t/m 25 februari 2024
Studiedag                             15 maart 2024
Goede Vrijdag                       29 maart 2024
2de Paasdag                         01 april 2024
Meivakantie                          27 april t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag                      20 mei 2024
Studiedag                             27 juni 2024
Studiedag Evaluatie 23/24     05 juli 2024
Zomervakantie                      19 Juli 12.00 uur t/m 01 september 2024

Ouders aan het woord

"Het onderwijzend personeel is uitstekend in alle opzichten."

"Leraren zijn betrokken en hebben een open houding naar leerlingen en ouders."