Onze missie en visie

Missie

'De missie waar wij voor staan, is het organiseren van goed, passend onderwijs voor alle kinderen. Obs De Kweekvijver heeft de ambitie alle kinderen op te leiden tot kritisch denkende wereldburgers die kunnen samenwerken en hun talenten weten te benutten. Zij zijn in staat om de dialoog te voeren, onderwerpen ter discussie te stellen en vaardig om met veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij om te gaan. Wij ondersteunen ieder kind passend om boven zichzelf uit te stijgen en hun grenzen te verleggen. Samen begeleiden en coachen wij de kinderen voor een toekomst waarin zij hun dromen voor ogen houden, plezier hebben in wat ze leren en ondernemen én het vertrouwen in zichzelf voelen om deze tot uitvoering te brengen.' 

obs De Kweekvijver als een vis in het water; waar talenten bloeien en dromen groeien!


Visie

Onze visie geeft in onze lerende school een beschrijving van het beeld van hoe wij het onderwijs creëren. Door onze visie laten we zien welke richting we inslaan. Het is een schets van wat we willen bereiken, een dynamisch proces.

Wij geven vorm aan onze missie en visie vanuit onze kernwaarden. Hier kunt u daar meer over lezen.
 

Ouders aan het woord

"Mijn kind voelt zich veilig en gaat met plezier naar school"

"Er zijn thema's waar de kinderen per periode mee bezig zijn en deze worden leuk opgebouwd en afgesloten."