Waarom kiezen voor De Kweekvijver

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs De Kweekvijver op een rijtje gezet:

Gerichte scholing een aandacht 
Er zijn tussen kinderen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en doorzettingsvermogen. Wij vinden het belangrijk dat er voor elk kind passend werk is naar inhoud en hoeveelheid.
Leerlingen die moeite hebben met de leerstof kunnen extra begeleiding krijgen en snellere leerlingen krijgen extra uitdaging met speciale opdrachten. Voor hoogbegaafde leerlingen is extra zorg in de vorm van een externe plusklas Vostok mogelijk.
We zijn gestart met een tweejarig scholingstraject 'Onderwijs op maat'; we toetsen kinderen vóóraf op hun reken- en taalkunde. Gedurende het jaar geven onze leerkrachten elke leerling minstens één keer per week gerichte aandacht om zo het reken- en taalonderwijs op maat aan te kunnen bieden.

Betrokkenheid zit in ons DNA
Al meer dan 10 jaar zijn we een Vreedzame School en daar zijn we trots op! Met elkaar voor elkaar zorgen zit inmiddels in ons DNA.
We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Dat komt onder andere tot uiting in het volgende:
  • Vanaf groep 6 kunnen leerlingen mediator worden. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben. Er is een mini-sollicitatieprocedure om mediator te worden. Als mediator krijgt het kind een training en diploma. Eenmaal mediator kun je merken dat de kinderen deze rol erg serieus nemen. Prachtig om te zien hoe zij de harmonie binnen een groep of klas weer kunnen terugbrengen.
  • De leerlingenparticipatie is enorm. Naast mediatoren, zijn we gestart met een leerlingenraad, verbeterborden in de klas, zijn er leerlingenarena's en geven kinderen feedback op de lessen. 
  • We zoeken graag verbinding met de buurt. Onderdeel hiervan zijn onder andere onze jaarlijkse opruimdag waarin we de buurt netjes maken en de stimulatie voor het duurzaam omgaan met kleding.
We werken met thema's
Het liefst willen we dat alle leerstof door het kind permanent wordt opgeslagen en niet meer wordt vergeten. Door het werken in thema's wordt informatie logischer aangeboden, verbanden beter gezien en wordt de kennis dus beter opgeslagen. Er worden schoolbrede thema vanuit de methode Blink aangeboden. Elk thema wordt 'afgetrapt' met een schoolbrede startactiviteit. En elk thema wordt schoolbreed met een presentatie, optreden of bijvoorbeeld een tentoonstelling afgesloten. 

We gaan er op uit
Leren mag leuk zijn! Daarom gaan wij regelmatig op pad:
  • Eens per jaar hebben we een leerzaam uitje.
  • Eens per jaar hebben we een recreatief uitje.
  • Groep 1 t/m 8 ondernemen een leerzaam en leuk uitje dat past bij een van de thema die gedurende het schooljaar wordt behandeld.
  • Voor het ontdekken en waarderen van de natuur krijgen de kinderen uit groep 7 een eigen schooltuintje.
Ons hart ligt bij kunst en cultuur
We weten nu nog niet wat de banen van de toekomst zijn. Wat we wel weten is dat veel banen komen te vervallen door automatisering. Creativiteit in de breedste zin van het woord gaat een steeds belangrijkere rol spelen.

We bestaan al meer dan 350 jaar
De ouders van veel van onze leerlingen, maar ook veel leerkrachten zelf, hebben hun basisschooltijd op De Kweekvijver doorgebracht. Zij hebben daarom al een warme band met de school. Al 350 jaar wordt kennis doorgegeven. Dat geeft vertrouwen.
 
Aandacht voor de brede ontwikkeling van uw kind
We maken deel uit van De Brede School Oostzaan en bieden kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en hun talenten te ontplooien. Bij de activiteiten van de Brede School Oostzaan kan elk kind zijn talent ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen!

Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.
 

Leerkrachten aan het woord

"We zijn echt een team."

"We werken veel samen met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste."