Vreedzame School

'De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.'

Lees meer over onze werkwijze.

Leerkrachten aan het woord

"We zijn echt een team."

"We werken veel samen met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste."