Verbinden

Ook al zijn we verschillend, met elkaar zorgen we voor elkaar
Wij zijn een Vreedzame School; bij ons hebben kinderen een stem. Zo lossen wij met elkaar problemen op en helpen elkaar daar waar wij kunnen.  

Samenwerking leerkrachten
Verbinding speelt bij onze leerkrachten een grote rol. Elk teamlid kent ieder kind en ieders speerpunten. Ook van kinderen uit andere klassen. Onze leerkrachten sparren met elkaar en helpen elkaar verder.
 
Betrokken ouders
Ook de ouders zijn bij ons onderdeel van het geheel. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkelingen van de school en hebben inspraak op allerlei gebieden.  
Lees hier meer over onze ouder betrokkenheid.
 
Verbinding binnen de gemeenschap
We werken samen met de verschillende scholen in Oostzaan en de regio Zaanstreek-Waterland. We ontmoeten regelmatig collega's van andere scholen, delen kennis en werken samen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast werken we samen met partners op het terrein van buitenschoolse opvang, creativiteit, sport en gezondheid. Ook de gemeente is betrokken bij activiteiten.
 
 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel tijd voor muziek en gym."

"En de thema-afsluitingen zijn geweldig!"